Ετοιμαστείτε για την κλιματική αλλαγή με το STEM4CILM8

Το φαινόμενο της ψηφιοποίησης αλλάζει ριζικά τον τρόπο που μαθαίνουμε και εργαζόμαστε. Τα παιδιά που μπαίνουν στο σχολείο σήμερα πρέπει να αποκτήσουν ένα σύνολο διαφορετικών δεξιοτήτων. Η προετοιμασία των μαθητών για το μέλλον απαιτεί όχι μόνο να διασφαλίσουμε ότι έχουν τις σωστές τεχνικές δυνατότητες, αλλά και ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες. Τα παιδιά πρέπει να έχουν την ικανότητα να ξεπεράσουν τις δυσμενείς περιστάσεις και να τις χρησιμοποιούν σωστά ως πηγές προσωπικής ανάπτυξης. Αυτός είναι ο πυρήνας της επιτυχούς προσαρμογής στην αλλαγή και της ενεργής δέσμευσης με τον ψηφιακό κόσμο. Τα παιδιά που διαθέτουν τα προσόντα με επιστημονικό και τεχνολογικό αλφαβητισμό μπορούν να ξεπεράσουν ευκολότερα τον εθισμό στο Διαδίκτυο που είναι ένα αναδυόμενο πρόβλημα της νέας εποχής.

Η προσέγγιση STEM, η οποία είναι μια από τις τρέχουσες πιο συχνά χρησιμοποιούμενες διδακτικές προσεγγίσεις, μπορεί να γεφυρώσει το Physical Computing με την περιβαλλοντική συνείδηση ενώ εστιάζει σε συνεργατικές δραστηριότητες εκτός οθόνης. Αποδεικνύεται χρήσιμος τρόπος βελτίωσης των τεχνικών ικανοτήτων, με ταυτόχρονη ενίσχυση των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα παιδιά τις προαναφερόμενες δεξιότητες θα έπρεπε να έχουν ήδη αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες. Ωστόσο, μια πρόσφατη έρευνα του OECD που κάλυψε 25 ευρωπαϊκές χώρες [1] έδειξε ότι σχεδόν όλες οι χώρες ανέφεραν ελλείψεις δεξιοτήτων που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τις σύγχρονες σχολικές ανάγκες, καθώς και δυσκολίες στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών.

Το έργο STEM4CLIM8 αναπτύχθηκε, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανάγκες της επιστημονικής εκπαίδευσης. Το έργο παράγει προσεγγίσεις και εργαλεία για να βοηθήσει όσους εργάζονται με παιδιά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ηλικίας 10-14 ετών), προωθώντας την ενασχόληση με τον προγραμματισμό και αναπτύσσοντας δεξιότητες που σχετίζονται με τα STEM μαθήματα. Στόχος του είναι να μην επιτευχθεί αυτό με την αύξηση του χρόνου οθόνης. Το έργο θα το επιτύχει ενθαρρύνοντας το hands-on και mind-on παιχνίδι μέσω της δημιουργίας ενός προσαρμοσμένου εικονικού κόσμου χρησιμοποιώντας το Minecraft και την εκτέλεση αποστολών που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές. Τα Physical Blocks θα προγραμματιστούν για να αλληλοεπιδρούν με τον εικονικό κόσμο μέσω του Raspberry GPIO μικροϋπολογιστή. Οι αποστολές θα αποκαλύψουν την επιστήμη πίσω από τα φυσικά φαινόμενα που συνδέονται συχνά με την κλιματική αλλαγή και θα εμπνεύσουν τα παιδιά για διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης, ενώ ταυτόχρονα θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες σχετικές με τον STEM τομέα.

Γιατί να επικεντρωθούμε στην αλλαγή του κλίματος σε αυτό το έργο; Αναμφίβολα, είναι ένας από τους όρους που ακούμε περισσότερο στον 21ο αιώνα. Τι σημαίνει «κλιματική αλλαγή»; Ο πλανήτης μας κάνει τη ζωή μας δυνατή χάρη κυρίως στην ατμόσφαιρά του. Δηλαδή, ενώ σχεδόν οι μισές από τις ακτίνες του ήλιου απορροφώνται από τη γη, το άλλο μισό αντανακλάται πίσω στο διάστημα. Αέρια όπως μεθάνιο, υδρατμοί, διοξείδιο του άνθρακα, όζον και οξείδιο του αζώτου στην ατμόσφαιρά μας στέλνουν μερικές από αυτές τις ανακλώμενες ακτίνες ξανά στη γη και έτσι επιτυγχάνεται μια βιώσιμη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αυτό το φαινόμενο θέρμανσης στη γη ονομάζεται φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα αέρια που προκαλούν αυτήν τη θέρμανση ονομάζονται αέρια θερμοκηπίου.

Η αύξηση του όγκου των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα προκαλεί τη θέρμανση της γης. Πώς λοιπόν αυξάνεται ο όγκος των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα; Μελέτες έχουν δείξει ότι η ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου έχει αυξηθεί λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, των τεχνολογικών εξελίξεων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που προκαλούνται από τη βιομηχανοποίηση. Πολλές μελέτες έχουν δείξει σημαντική αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα CO2 ως αποτέλεσμα της χρήσης ορυκτών πόρων όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Κατά συνέπεια, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έχουν αναφερθεί ότι αυξάνονται τα τελευταία χρόνια λόγω της επίδρασης των αερίων του θερμοκηπίου.

Γιατί να ανησυχούμε για την υπερθέρμανση της γης; Ενώ η κλιματική αλλαγή προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας, προκαλεί επίσης αύξηση της σοβαρότητας και της συχνότητας ορισμένων φυσικών γεγονότων όπως πλημμύρες, τυφώνες και ξηρασίες. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει τήξη των παγετώνων, αύξηση της στάθμης των ωκεανών και της θάλασσας, καθώς και διαταραχές και ακόμη απώλεια των υδρόβιων οικοτόπων. Επομένως, η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί απειλή για όλες τις μορφές ζωής στον πλανήτη μας.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι χώρες έχουν προτείνει συλλογικά λύσεις και έχουν υπογράψει διάφορες συμφωνίες διεθνούς σημασίας (σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή - UNCCC, το πρωτόκολλο του Κιότο κ.λπ.). Ωστόσο, αυτές οι συμφωνίες ανάγκασαν τις χώρες στην υλοποίηση μόνο έως ένα συγκεκριμένο σημείο. Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι οι υφιστάμενες συμφωνίες είναι βιώσιμες. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιήσουμε τις νεότερες γενιές για τις φυσικές καταστροφές που προκαλούνται από ασυνείδητες δραστηριότητες του πληθυσμού και να τους εκπαιδεύσουμε για το πώς να τις αντιμετωπίσουμε, ως τους κύριους στόχους του προγράμματος STEM4CLIM8.

Όσον αφορά άλλα αποτελέσματα του έργου STEM4CLIM8, μια πύλη διάδοσης γνώσεων θα φιλοξενήσει τα αποκλειστικά σχέδια μαθήματος για την παροχή ιδεών και κατευθυντήριων γραμμών για την ορθή εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου σε STEM μαθήματα. Κάθε χώρα εταίρος θα οργανώσει πιλοτικές εκδηλώσεις προώθησης για τη χρήση όλων των εργαλείων σε πραγματικό χρόνο. Το "STEM4CLIM8 club" θα χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικός διαδικτυακός χώρος για όσους ενδιαφέρονται για το έργο και για εκείνους που θα ήθελαν να προσεγγίσουν άλλους χρήστες και να μοιραστούν τη γνώμη και τις δυσκολίες τους. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση του συλλόγου ως αρχικών χρηστών. Με βάση τα σχόλιά τους, η τελική έκδοση του "STEM4CLIM8 club" θα κυκλοφορήσει στο ευρύ κοινό.

Η κοινοπραξία του έργου STEM4CLIM8 αποτελείται από τους εξής οργανισμούς:

•    CIVIC COMPUTING (διαχειριστής),

•    PAMUKKALE UNIVERSITY (PAU),

•    ATERMON B.V.,

•    HEARTHANDS SOLUTIONS (HESO),

•    NUCLIO NUCLEO INTERACTIVO DE ASTRONOMIA ASSOCIACAO, AND

•    Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ο Δημοτικό Πόρτο Ράφτη (SPR).

 

Το έργο ξεκίνησε επίσημα την 01/11/2020 και έχει διάρκεια 24 μηνών.

Οι δραστηριότητες του έργου που ολοκληρώθηκαν έως τις 20 Μαρτίου είναι η πραγματοποίηση της εναρκτήριας συνάντησης των εταίρων (Φεβρουάριος 2021) και η προετοιμασία του οδηγού συναρμολόγησης της κονσόλας STEM4CLIM8. Η κονσόλα STEM4CLIM8 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η συναρμολόγηση στην τάξη από τους μαθητές υπό την επίβλεψη του δασκάλου. Αναμένεται ότι τα παιδιά θα μπορούν να συναρμολογήσουν την κονσόλα STEM4CLIM8 με βάση τις οδηγίες.

Η κονσόλα STEM4CLIM8 μιμείται ένα επιτραπέζιο υπολογιστή all-in-one, προσφέροντας ευκολία στη χρήση στην τάξη, καθώς δεν θα είναι απαραίτητο να συνδεθεί σε μια εξωτερική οθόνη κατά τη χρήση ενώ θα είναι ευκολότερο να συνδεθούν εξωτερικά κιτ και ηλεκτρονικά για Physical Computing και ενίσχυση της STEM διδασκαλίας.

Μπορείτε να μας ακολουθήσετε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του STEM4CLIM8!

 

(Facebook: https://www.facebook.com/stem4clim8-111447450996523 ,

Twitter: https://twitter.com/stem4clim8)

 

Αναφορές:

1.    Oecd education and skills today, (oecd, 2018, january 29), retrieved from https://oecdedutoday.com/succeeding-with-resilience-lessons-for-schools/