İklim değişikliğine STEM4CLIM8 ile hazırlanın

Dijitalleşme fenomeni, öğrenme ve çalışma şeklimizi derinden değiştirmektedir. Bugün okula başlayan çocukların bir dizi farklı beceri kazanması gerekmektedir. Öğrencileri geleceğe hazırlamak, yalnızca doğru teknik yeteneklere sahip olduğundan emin olmamızı değil, ayrıca duygusal ve sosyal becerilerini güçlendirmemizi gerektirir. Çocuklar, olumsuz durumları aşma kapasitesine sahip olmalı ve kişisel gelişimleri için kaynakları doğru olarak kullanmalıdır. Değişime başarılı uyumun ve dijital dünya ile aktif ilişkinin çekirdeği budur. Bilimsel ve teknolojik okuryazarlıkla donatılmış çocuklar, yeni dönemin ortaya çıkan sorunu olan internet bağımlılığını daha kolay aşabilir.

Günümüzde en sık kullanılan öğretim yaklaşımlarından biri olan STEM yaklaşımı, duyguları ve sosyal becerileri güçlendirirken teknik yetenekleri iyileştiren yararlı bir yöntemdir ve ekran dışındaki işbirlikli faaliyetlere odaklanırken çevre bilinciyle fiziksel bilgisayar arasında köprü olabilir. Aynı zamanda çocuklara yukarıda belirtilen becerileri aktaran öğretmenlerin bu becerileri önceden kazanmış olması gerekmektedir. Buna rağmen, 25 Avrupa ülkesini kapsayan yakın geçmişteki bir OECD anketi [1], neredeyse tüm ülkelerde, öğretmenlerin becerilerinin geliştirilmesindeki zorlukların yanı sıra modern okul ihtiyaçlarını karşılamada öğretmen ihtiyaçlarını içeren beceri eksikliklerini göstermiştir.

STEM4CLIM8 projesi, fen eğitimi kapsamındaki tüm ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Proje, ortaokul çocukları (10-14 yaş) ile çalışanlara yardımcı olacak, programlamaya katılımı teşvik edecek ve STEM ile ilgili becerileri geliştirecek yaklaşımlar ve araçlar üretecektir. Projede, ekran karşısında harcanan süre arttırılmaksızın, bütün bu amaçlara ulaşmak hedeflenmektedir. Proje, Minecraft modding kullanılarak yaratılan özel bir sanal dünya ile doğal afetlerle ilgili görevlerin yürütülmesi yoluyla uygulamalı ve akılcı oyunu teşvik ederek amacına ulaşacaktır. Fiziksel bilgi işlem blokları, Raspberry GPIO mikrobilgisayar aracılığıyla sanal dünya ile etkileşime girecek şekilde programlanacaktır. Oyunda yer alan görevler, iklim değişikliği ile sıklıkla ilişkilendirilen doğal olayların arkasındaki bilimi ortaya çıkaracak ve çocuklara çevre bilinci konusunda ilham verirken aynı zamanda STEM becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Bu projede neden iklim değişikliğine odaklanılıyor? ”İklim değişikliği”, hiç şüphesiz 21. yüzyılda en çok duyduğumuz terimlerden biridir. Peki, “iklim değişikliği” ile ne kastedilmektedir? Gezegenimiz, öncelikle atmosferi sayesinde bizim için hayatı mümkün kılar. Yani güneş ışınlarının neredeyse yarısı Dünya tarafından emilirken, diğer yarısı uzaya geri yansır. Atmosferimizdeki metan, su buharı, karbondioksit, ozon, nitrojen oksit gibi gazlar yansıyan bu ışınların bir kısmını tekrar Dünya'ya gönderir ve böylece uygun bir ortam sıcaklığına ulaşılır. Yeryüzündeki bu ısınma olayına sera etkisi; bu ısınmaya neden olan gazlara ise sera gazları denir.

Atmosferdeki sera gazlarının hacmindeki artış, Dünya'nın ısınmasına neden olur. Peki atmosferdeki sera gazlarının hacmi nasıl artıyor? Yapılan araştırmalar, dünya nüfusunun artması, teknolojik gelişmeler ve sanayileşmenin beraberinde getirdiği insan faaliyetleri nedeniyle atmosferde sera gazı miktarının arttığını göstermiştir. Birçok çalışma da, kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil kaynakların kullanımı sonucunda önemli miktarda CO2 artışı olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, son yıllarda sera gazlarının etkisiyle küresel sıcaklıkların arttığı bildirilmektedir.

Neden Dünya'nın ısınması konusunda endişelenelim? İklim değişikliği sıcaklık artışına neden olurken, aynı zamanda sel, kasırga, kuraklık gibi bazı doğa olaylarının şiddetinin ve sıklığının artmasına da neden olmaktadır. Ayrıca buzulların erimesine, okyanus ve deniz seviyesinin yükselmesine, sucul habitatların bozulmasına ve hatta kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle, küresel ısınma gezegenimizdeki tüm yaşam formları için bir tehdittir.

İklim değişikliğinin bu yıkıcı etkilerini en aza indirmek için ülkeler topluca çözümler önermiş ve uluslararası öneme sahip çeşitli anlaşmalar imzalamıştır (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi UNFCCC, Kyoto Protokolü, vb.). Ancak bu anlaşmalar, ülkeleri uygulamada bir noktaya kadar zorlamıştır. Mevcut anlaşmaların sürdürülebilir olmasını sağlamak çok önemlidir. Bu nedenle, STEM4CLIM8 projesinin ana hedefleri arasında, nüfusun bilinçsiz faaliyetleri sonucu meydana gelen fiziksel afetler konusunda genç nesilleri bilinçlendirmek ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda eğitmek gerekmektedir.

STEM4CLIM8 projesinin diğer çıktılarıyla ilgili olarak, bir bilgi yayma portali, STEM ile ilgili kurslarda proje çıktılarının doğru şekilde kullanılmasına ilişkin fikir ve kılavuzlar sağlamak için özel ders planlarına ev sahipliği yapacaktır. Her ortak ülke, proje için geliştirilen tüm araçları eş zamanlı olarak kullanmak için pilot tanıtım etkinlikleri düzenleyecektir. "STEM4CLIM8 Kulübü" projeyle ilgilenenler ve diğer kullanıcılara ulaşmak, görüşlerini ve yaşadıkları güçlükleri paylaşmak isteyenler için destekleyici bir çevrimiçi alan olarak kullanılacaktır. Katılımcı öğretmenler, Kulübün ilk kullanıcıları olarak şekillenmesine yardımcı olacaktır. Öğretmenlerin geri bildirimlerine dayanarak, Kulübün nihai versiyonu halka sunulacaktır.

 

STEM4CLIM8 projesi konsorsiyumu:

• CIVIC Computing (başvuru yapan kuruluş),

• Pamukkale Üniversitesi (PAÜ),

• Atermon B.V.,

• Hearthands Solutions  (HESO),

• NUCLIO Nucleo Interactivo De Astronomia Associacaoeove

• Silogos Goneon & Kidemonon 2O Dimotiko Porto Rafti (SPR)

 

kuruluşlarından oluşmaktadır. Resmi olarak 01/11/2020 tarihinde başlayan proje 24 ay süresince devam edecektir.

Mart 2021 itibariyle tamamlanan proje faaliyetleri ise başlangıç toplantısının gerçekleştirilmesi (Şubat 2021) ve STEM4CLIM8 konsolu montaj kılavuzunun hazırlanmasıdır. STEM4CLIM8 konsolu öğretmenlerin gözetiminde öğrenciler tarafından sınıf içinde kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerin kullanım kılavuzunda bulunan talimatlara göre STEM4CLIM8 konsolunu kendi başlarına montajını yapabilmeleri beklenmektedir.

STEM4CLIM8 konsolu hepsi bir arada (all-in-one) masaüstü bilgisayarı gibi çalışmaktadır. Harici bir ekrana bağlanması gerekmeyeceği, aynı zamanda fiziksel hesaplama için gerekli olan harici kitlerin ve elektronik kitlerin bağlanmasına uygun olduğundan sınıf içinde kullanım kolaylığı sağlar ve böylece STEM ile ilgili öğretimin geliştirilmesini sağlar.

 

Bizi STEM4CLIM8 sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz! 😊

(FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/STEM4CLIM8-111447450996523 ,

TWITTER: HTTPS://TWITTER.COM/STEM4CLIM8)

 

Referanslar:

OECD Education and Skills Today, (OECD, 2018, January 29), alınan bağlantı HTTPS://OECDEDUTODAY.COM/SUCCEEDING-WITH-RESILIENCE-LESSONS-FOR-SCHOOLS/