Εναρκτήρια Συνάντηση

Στις 2 Φεβρουαρίου 2021, οι εκπρόσωποι των συνεργατών STEM4CLIM8 συναντήθηκαν διαδικτυακά. Η συνάντηση ξεκίνησε με εισαγωγές από όλους τους συμμετέχοντες αντιπροσωπεύοντας τους οργανισμούς που συμμετέχουν. Παρευρέθηκαν οι Silas Mcgilvray από τη CIVIC στη Σκωτία, Βιολέττα Κουτσογιαννοπούλου από την ATERMON στην Ολλανδία, Ελισάβετ Κούστι από την SPR στην Ελλάδα, Rosa Doran και Gustavo Rojas από την NUCLIO στην Πορτογαλία, Meltem Balaban του Pamukkale Universitesi στην Τουρκία, Μαρία Παναγιωτοπούλου από την HESO στην Κύπρο.

Μετά από όλες τις εισαγωγές, η ομάδα συζήτησε τα βήματα για την επίτευξη των στόχων του έργου και μίλησε για τις πρώτες δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν. Και τα δύο πνευματικά αποτελέσματα για το έργο εισήχθησαν και αποσαφηνίστηκαν μεταξύ των εταίρων με τις σχετικές δράσεις. Η συνάντηση ήταν πολύ παραγωγική και θα ακολουθήσουν περαιτέρω ενημερώσεις μετά τη δεύτερη συνάντηση που λήγει τον Μάιο του 2021.